Phát triển bản thân

Thiết lập mục tiêu và quản lý thời gian

Nếu bạn không có mục tiêu thì bạn không thể quản lý thời gian hiệu quả được. Năng suất là kết quả của những mục đích được xác định rõ ràng.    

Tại sao người chăm chỉ mãi không thành công ?

Nếu như mình tự làm mọi việc vì, mọi thứ sẽ được hoạt động theo ngôn ngữ của mình. 

Đừng tin vào trí nhớ - hãy có môt cuốn sổ

Ai đó nói rằng, hãy đọc một cuốn sách,  xem video và nghe audio của người thành công, bạn sẽ thay đổi và thành công, 

Loại bỏ tật xấu đến đâu thành công đến đó

Rất cần cù chăm chỉ, nhưng lại dễ thỏa mãn. Rất thông minh, Nhưng chỉ dùng thông minh để đối phó. 

Chúng ta cần một hình mẫu rồi chúng ta sẽ là người tiếp theo

Hôm nay, tôi muốn nói với các bạn về tầm quan trọng của việc có một hình mẫu trong cuộc sống của chúng ta 

Thiết lập mục tiêu và quản lý thời gian

Nếu bạn không có mục tiêu thì bạn không thể quản lý thời gian hiệu quả được.  Năng suất là kết quả của những mục đích được xác định rõ ràng.  

CHÚNG TA ĐỊNH CHỜ ĐẾN KHI NÀO?

CHÚNG TA ĐỊNH CHỜ ĐẾN KHI NÀO?