Thấu hiểu bản thân

Tầm quan trọng của Life Coach

Life Coach sẽ đảm nhận vai trò quan trọng trong việc giúp con người xác định mục tiêu, khám phá lại hướng đi và thảo luận việc đưa ra quyết định một cách có mục đích. Họ sẽ hỗ trợ xây dựng tinh thần mạnh mẽ, khôi phục ý nghĩa cuộc sống và duy trì chất lượng cuộc sống. Trong tương lai, lĩnh vực này có thể trở thành một yếu tố quan trọng trong giải quyết những thách thức tinh thần mà xã hội đang và sẽ phải đối mặt.