Thấu hiểu bản thân

Thấu hiểu bản thân là gì?

Hãy tưởng tượng rằng cuộc sống của bạn là một cuốn sách, và bạn là tác giả của cuốn sách ấy. Thấu hiểu bản thân là việc bạn đang đọc và chỉnh sửa những trang sách bạn đã viết trước đó  

Tại sao bạn cần thấu hiểu bản thân?

Đầu tiên, thấu hiểu bản thân là để bạn có khả năng làm chủ bản thân mình.   

Các cấp độ thấu hiểu bản thân

Hãy cùng tìm hiểu về các cấp độ thấu hiểu bản thân và quá trình chuyển hóa bản thân:

Phẩm chất tự hình thành sau hành trình thấu hiểu bản thân

Phẩm chất tự hình thành sau hành trình thấu hiểu bản thân

CHỈ SỐ ĐƯỜNG ĐỜI: GIÁ TRỊ CỐT LÕI

CHỈ SỐ ĐƯỜNG ĐỜI: GIÁ TRỊ CỐT LÕI

CHỈ SỐ SỨ MỆNH: TÔI SINH RA ĐỂ LÀM GÌ

CHỈ SỐ SỨ MỆNH: TÔI SINH RA ĐỂ LÀM GÌ 

CHỈ SỐ CÂN BẰNG hay chỉ số THÁI ĐỘ

CHỈ SỐ CÂN BẰNG hay chỉ số THÁI ĐỘ

CHỈ SỐ NHÂN CÁCH VÀ NGHỆ THUẬT GIAO TIẾP

CHỈ SỐ NHÂN CÁCH VÀ NGHỆ THUẬT GIAO TIẾP